Ubytovanie a služby

Turistická ubytovňa Háj 122, tel. 055/466 25 28
Ubytovanie v súkromí: Helena Kulcsárová, Háj č. 86, Tel.: 055/466 6369, E-mail: kulcsar@stonline.sk,www.kulcsar.tk
Hájske hrnčiarstvo - Amália Holíková, Háj č. 88, tel.: 0904 549 796, www.hrnciarstvo.webnode.sk, E-mail: hrnciarstvo@gmail.com
Hostinec pod Skalou - Július Farkas, Háj 37, tel. 0903 475 534